Afstuderen zonder vertraging.

(Hoe) is het mogelijk?

Als HBO- of WO-afstudeerder in de werktuigbouwkunde, herken je vast de obstakels die er zijn en die zorgen voor studievertraging. Tijdens mijn eigen studie bedrijfskunde aan de Universiteit Twente, ben ik (Carl Middelkoop) er al snel achter gekomen dat het uitermate wenselijk is dat de begeleiding op orde is. Niet alleen vanuit de onderwijsinstelling, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Dat het vanuit het bedrijfsleven niet voldoende op orde was, heeft er bij mij namelijk voor gezorgd dat ik vertraging opliep. Tegelijkertijd heeft dit er ook voor gezorgd dat ik mij nu ten volle inzet om de begeleiding van afstudeerders vloeiend en effectief te laten verlopen.

Hoe zou afstudeerbegeleiding er dan volgens mij uit moeten zien?

Tijdens jouw sollicitaties voor een afstudeerplek ben je het vast tegen gekomen: de meeste bedrijven hebben ‘nog wel wat op de plank’ liggen. In essentie betekent dit dat de opdracht niet meer relevant is. Dit is waar ellenlange discussies tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, en daarmee vertraging in jouw afstudeerproces, begint. Vanuit TT-Engineering heb ik ook zo mijn ervaringen als procesbegeleider vanuit het bedrijfsleven. Mijn voornaamste doel is om het volledige proces te bewaken. De verschillende partijen moeten op de juiste momenten met elkaar om tafel. Deadlines moeten gehaald worden en verschillende belangen moeten worden afgestemd om een goede opdracht te formuleren. Een opdracht waarmee jij als afstudeerder goed aan jouw afstudeertraject kan beginnen. Want zoals iedereen weet: een goed begin is het halve werk. Zodoende is dit iets waar ik bij TT-Engineering bewust mee bezig ben. Een opdracht moet niet alleen aansluiten bij de wensen van onze eindklant. Het moet relevant zijn voor jouw studie en aansluiten bij de werkzaamheden waar wij kennis van hebben. Dit is nodig om jou goed te kunnen ondersteunen. Mijn psychologische en bedrijfskundige academische achtergrond helpen mij om optimaal mee te denken studenten. Dit doe ik dan op het gebied van verslaglegging, het bepalen van een plan van aanpak, het formuleren van vraagstellingen, het bepalen van onderzoekskaders en meer.

Zelfstandigheid versus afhankelijkheid

Vaak zul je ervaren dat je zelfstandig oplossingen moet kunnen vinden voor complicaties die je tegenkomt. Deze knelpunten helpen jou om de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan, op het juiste moment aan te boren. Natuurlijk is hierbij ruimte voor vallen en opstaan erg belangrijk. Mijn ervaring is dat het je helpt om onderdeel te zijn van een projectteam, waar jou die ruimte gegeven wordt. Daarom bouwen wij aan een werksfeer die bijdraagt aan de ruimte die je als afstudeerder nodig hebt. Ook hierin is transparantie voor alle partijen belangrijk. Alleen dan kun je als afstudeerder aantonen dat je daadwerkelijk stappen hebt gezet. In jouw onderzoek en de ontdekkingen die je daarbij doet, maar ook in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Een plek om vakinhoudelijk
te sparren

Naast een procesbegeleider die ervoor zorgt dat je op koers blijft en een projectteam die je ruimte geeft om te ontdekken, heb ik ontdekt dat het ook belangrijk is om vakinhoudelijk met iemand te kunnen sparren over jouw onderzoek. Daarom zorg ik er altijd voor dat afstudeerders bij TT-Engineering ook een technisch begeleider hebben. Dit is een ervaren engineer die bekend is met het project waar jij een opdracht voor uitvoert. Op deze manier worden onze afstudeerders op alle facetten goed begeleid. Daarnaast ervaren zij niet alleen de leerzame kant, maar ook de leuke kant van afstuderen. Naast het bieden van een technisch uitdagende opdracht, ligt mijn passie ook in het faciliteren van jouw volledige proces.

Hoe ziet afstuderen
bij TT-Engineering eruit?

Allereerst kijken wij of de opdracht die wij geformuleerd hebben ook bij jou en jouw studie past. We hebben dus niet zomaar iets op de plank liggen wat al gedateerd is. Wij zoeken naar iets wat aansluit bij de belangen van alle betrokken partijen. Is er een klik en wil je de opdracht uitvoeren? Dan stellen wij vervolgens, samen met jou, een stappenplan op. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de door ons aangedragen opdracht ook daadwerkelijk aansluit op de eisen vanuit de opleiding? Samen kijken we kritisch naar het formuleren van een vraagstuk. Hierbij stellen wij onszelf constant de vraag of er voldoende diepgang in zit en welke toegevoegde waarde de oplossing creëert voor TT-Engineering. Tijdens jouw afstudeertraject word je in het proces begeleid en kun je sparren met een ervaren engineer. Daarnaast maak je deel uit van een bevlogen team, waar je ruimte krijgt om ontdekkingen te doen. Ik geloof dat door afstudeerders betrokken en actief te begeleiden, wij investeren en bouwen aan engineers van de toekomst. Hen kansen bieden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling is daar ook erg belangrijk bij. Door dat te doen, stimuleren wij niet alleen hun eigen ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van de hele technische sector.

Of afstuderen zonder vertraging mogelijk is? Zoals veel zaken, is afstuderen zonder vertraging iets wat jij zelf mogelijk MAAKT. Wees daarom slim en verzamel mensen en organisaties om je heen die jou willen ondersteunen in zaken mogelijk maken.