Een positieve organisatiecultuur: lekker belangrijk?!

Uit welke ingrediënten bestaat een (fijne) organisatiecultuur?
Waarom is zo’n positieve cultuur voor jou als werknemer van waarde?
In deze blog delen wij onze gedachten daarover.

Nieuwsgierig naar hoe wij bij TT-Engineering met elkaar omgaan?

Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid. Zo heeft ook iedere organisatie haar unieke, eigen profiel. Dat persoonlijke profiel wordt ook wel omschreven als de bedrijfs- of organisatiecultuur. Maar wat is dat eigenlijk? Wat merk jij daarvan en waarom is het voor jou als (technisch geschoolde) professional interessant om daar kennis van te hebben?

Organisatiecultuur: Wat is dat?

In de afgelopen tientallen jaren zijn er tal van theorieën ontwikkeld over de invloed van de organisatiecultuur op het welbevinden van medewerkers. Hoe belangrijk is de cultuur? Valt dat eigenlijk wel te veranderen? En heeft cultuur 1-op-1 invloed op het financiële resultaat van de onderneming? Het boek Verandermanagement zegt over organisatiecultuur het volgende:

“Organisatiecultuur is het geheel aan opvattingen, over bijvoorbeeld waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen, dat dominant is binnen de organisatie en het daaruit resulterende gedrag van medewerkers … Het gedrag van medewerkers komt niet alleen tot uiting in het naar buiten brengen van de corporate identity, maar ook in de manier waarop de medewerkers binnen de arbeidsorganisatie met elkaar omgaan.” (H. Kleijn & F. Rorink, 3de editie, 2014, p. 104.)

Oftewel, de organisatiecultuur uit zich in de normen, waarden en het gedrag van de mensen in de organisatie; hoe je als collega’s de dingen (samen) doet. Dat laatste, hoe collega’s zich onderling en naar elkaar toe gedragen, is vaak wat lastiger te duiden. Hoe wordt er samengewerkt en gecommuniceerd? Hoe zijn verantwoordelijkheden belegd? Zoeken jullie elkaar op bij lastige vraagstukken of is het gewoon zoveel mogelijk ‘je eigen boontjes doppen’? Voel jij je veilig in jouw team en hoe is de sfeer? Al deze onderdelen van de cultuur zijn afhankelijk van de mensen in het bedrijf. Komt er een nieuwe directie, neemt een teamlid ontslag of komen er juist nieuwe teamleden bij? Dan heeft dit invloed op de bestaande bedrijfscultuur.

Rozengeur en maneschijn?!

Natuurlijk wordt er tijdens de sollicitatiegesprekken volop over de cultuur van jouw toekomstige werkgever verteld. Ook op websites vind je de mooiste teksten over waarom het bij bedrijf X net wat prettiger vertoeven is dan bij anderen. Het komt echter nog al eens voor dat de waarheid nèt iets rooskleuriger wordt voorgesteld of dat bepaalde zaken niet aan de orde komen. Dat is vaak geen kwaadwilligheid, maar komt doordat cultuur uit meerdere (on)zichtbare aspecten bestaat. Deze bestaan vaak onbewust in een organisatie en zijn daarom soms lastig uit te leggen. Wij nemen je mee aan de hand van het onderstaande model:

Organisatiecultuur als ijsberg

Edward Twitchell Hall was een Amerikaanse antropoloog en intercultureel onderzoeker. Hij legt bedrijfscultuur uit aan de hand van een ijsberg. Want; bedrijfscultuur heeft zichtbare en onzichtbare elementen. Daardoor begrijpen buitenstaanders niet altijd alles. Edward zegt daarover: “Bedrijfscultuur is als een patroon van gebruikte uitgangspunten, om interne en externe problemen op te lossen.”

De top van de ijsberg steekt boven het water uit en vertegenwoordigt alles wat waarneembaar is aan een bedrijfscultuur. Alles wat je ziet gebeuren in een organisatie. Onder water, dus niet zichtbaar, liggen de verborgen structuren van de bedrijfscultuur. Dit vormt het grotere en dus het belangrijkste onderdeel van een organisatiecultuur. De structuren onder water beïnvloeden wat er aan de oppervlakte boven water komt.

Positieve cultuur: 1+1 = 3!

Mooi, zul je denken. En wat kan ik daarmee?

Verschillende studies hebben aangetoond dat een positieve bedrijfscultuur ook een uitgesproken positief effect heeft op medewerkers. Dit betekent dat als je tevreden bent, je met plezier naar je werk gaat en daardoor ook meer gemotiveerd bent. Het zijn redenen waardoor we dezelfde werkgever langer trouw blijven. Iets waar een werkgever uiteraard blij mee is. En daar heb je het: 1+1=3. Jij zit lekkerder in je vel, je bouwt ècht iets op met jouw collega’s en je hebt de ruimte en tijd om intern door te groeien naarmate je langer in dienst bent. En jouw werkgever? Die hoeft niet aan de slag met het zoeken naar nieuwe mensen en kan toekomstige collega’s oprecht een positief werkklimaat beloven. Dat alles leidt op zijn beurt weer tot rust op de werkvloer en in het team; ook dat draagt bij aan werkplezier. Met elkaar straal je dat weer uit naar elkaar en jouw nieuwe collega … en de cirkel is rond!

Hoe omschrijft de cultuur van ‘jouw’ organisatie zich het best?
En wat kan worden gezegd over de organisatiecultuur van TT-Engineering?

Organisatiecultuur TT-Engineering

“Medewerkers worden betrokken in beslissingsprocessen, er is weinig hiërarchie (wat als fijn ervaren wordt) en er zijn korte communicatielijnen. TT-Engineering is een kleinschalige, maar volwassen en vooruitstrevende organisatie. Er is een duidelijke koers en een gelijke behandeling van medewerkers staat hoog in het vaandel. Ook staat de werkgever open voor feedback en verbetering.”

Bron: Medewerkertevredenheid-onderzoek 2022

Teamsfeer & betrokkenheid

“Er is betrokkenheid bij medewerkers, oog voor de persoon achter het werk. Er is een goede, informele sfeer, er zijn fijne collega’s en er is collegialiteit naar elkaar toe. Waardering wordt door leidinggevenden en collega’s geuit, er wordt geluisterd naar wensen van engineers en hier wordt flexibel mee omgegaan. Er is onderling meeleven. Engineers krijgen goede begeleiding: er zijn voldoende contactmomenten, het wordt als prettig ervaren dat engineers samen cursussen volgen (zorgt voor verbinding) en het af en toe bezoeken van een werklocatie is ook fijn. De vele (soorten) events zorgen voor gezelligheid, saamhorigheid en het gevoel van een familiebedrijf”.

Bron: Medewerkertevredenheid-onderzoek 2022

Een beter werkklimaat

Gemiddeld besteden alle Nederlanders van 12 jaar en ouder 20,5 uur per week aan betaald werk. Kijken we alleen naar de leeftijdsgroep 20-64 jaar, dan ligt dit op 27,5 uur per week. Het werkende deel van de bevolking werkt gemiddeld 35 uur per week. Des te meer reden om te investeren in de tijd die je besteedt aan jouw loopbaan! Zo haal je het beste uit de tijd waarin je met elkaar aan het werk bent.

Een goede en veilige bedrijfscultuur is een belangrijke (misschien wel de belangrijkste) succesfactor van een organisatie. Hoe waardevol is het dan om een prettig werkklimaat te hebben, waarin je met elkaar in alle eerlijkheid bespreekt wat er mis ging en waarin je samen successen viert? Veiligheid, een open communicatieve sfeer, gelijkwaardigheid en een prettige samenwerking zijn stuk voor stuk pijlers waar een positief (werk)klimaat op gestoeld zijn. Natuurlijk geldt; waar gehakt wordt, vallen spaanders. Maar laat de waarde van een werkgever die alles op alles zet om te bouwen aan een positieve organisatiecultuur duidelijk zijn. En dat begint bij elke medewerker.

In hoeverre draag jij je steentje bij?

Kom jij deel uitmaken van ons fijne team?
Kijk of jouw nieuwe uitdaging hier tussen staat!